පුරා වස්තු රැක ගැනීමට පුරා විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට අවශ්‍යතාවයක් නැද්ද..?

January 9, 2019 lankanewsweek 0

අපේ පුරා වස්තු අනාගත පරපුරට ඉතිරි වෙයිද..? පසු ගිය සතියේදී අපි ඌව පළාතේ පුරා විද්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන කිහිපයක සංචාරය කළෙමු.එසේ සංචාරය කළ සෑම ස්ථානයක […]

පුරා විද්‍යාවේ කරුමයෙන් විනාශ වන අපේ උරුමයන්

January 10, 2018 lankanewsweek 0

ගාලු දිසාවේ ඓතිහාසික මිද්දරමුල්ල විහාරය විනාශ මුඛයේ (ජයකාන්ත ලියනගේ) ගාලු දිස්ත්‍රික්කයේ අහුන්ගල්ල, මිද්දරමුල්ල පුරාණ ක්‍ෂෙත‍්‍රාරාම රජ මහා විහාරස්ථානය වසර තුන් සියයකට වඩා ඉතිහාසයක් සහිත ඉපැරණි […]