රත්‍රන් මිල පහළට..!

August 19, 2018 lankanewsweek 0

ලෝක වෙළඳ පොලේ රත්‍රන් මිල ගණන් ගෙවුණු  සතියට සාපේක්ෂව තරමක් පහළ ගොස් තිබේ.ඒ අනුව ලෝක වෙළඳ පොලේ රත්‍රන් අවුන්සයක මිල සටහන් වූයේ අමෙරිකානු ඩොලර් 1184 […]