ලෝක ප්‍රකට ගිටාර් ශිල්පී”මැල්කම් යන්”මිය යයි

November 18, 2017 lankanewsweek 0

(සුජිත් මංගල) ඩිමෙන්ෂියා(චිත්ත වික්ෂේපය) සමඟ කළ දිගු සටනකින් පසුව ලෝක ප්‍රකට ඔස්ට්‍රේලියානු රිදම් ගිටාර් ශිල්පී “මැල්කම් යන්”(64) මහතා සෙනසුරාදා(18) සාමකාමීව මිය ගියේය.  ඔස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි අග  […]