තිළිණගේ ගැහිල්ල..!

August 11, 2018 lankanewsweek 0

“Make Up” එකෙන් කාන්තාවන් ලස්සන කරනවට වඩා “Make Up” නොමැති ස්වභාවිකත්වය කොච්චර ලස්සනයි ද..? අන්න ඒ වෙනස බලන්න තිළිණ බෙන් කරපු shoot එකක් තමයි මේ..! ඉදිරියේදි […]

මහේෂ් උයන්වත්ත-ආශාන්ති වර්ණසූරිය..!

July 30, 2018 lankanewsweek 0

මේ දින වල විකාශනය වන “සිල්ලර සමනල්ලු” හි ටෝනි නම්වූ කළු චරිතය ඔස්සේ ප්‍රේක්ෂකයාට සමීප වී සිටින මහේෂ් උයන්වත්ත “තුත්තිරි” නාට්‍ය ඔස්සේත් “තාරාවෝ ඉගිලෙති” වේදිකා […]