Sunday 10th of December 2023

English Tamil
Advertiesment


නිවාඩ් කබ්රාල්ගේ විදේශ සංචිත නිවේදනය ඉලක්කම් විජ්ජාවක් විතරයි 


2021-12-30 7729

 

චීන යුවාන්වලින් ණය ගෙවීම හෝ භාණ්ඩ ආනයනය කරුනු බැහැ 

 

 
(රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්)

 

චීනය විසින් ලබා දි ඇති ඩොලර් බිලියන 1.5 කට සමාන "අතමාරුව"  (SAWP පහසුකම) හුදු ඉලක්කම් විජ්ජාවක් විනා එමගින් ණය ගෙවීමට හෝ භාණ්ඩ ආනයනයට හෝ හැකියාවක් ඇත්තේ නැහැ. ඩොලර් අර්බුදය කළමනාකරණය කළ බවට ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ සිරස්තල මැවීමට රජය වචන විසි කරමින් සිටින නමුත් ඒ සියල්ල හිස් වචන විනා යථාර්ථයක් නොවන බව 2022 ජනවාරි මාසයේ දී රටට-ජනතාවට හෙළිදරව් වනු ඇත. 

චිනය විසින් ලබා දී ඇති මෙම අතමාරුව ඩොලර්වලට හුවමාරු කළ නොහැකි අතර නැවත චීන රජයේ බැඳුම්කරවල ආයෝජනය කළ යුතු බවට කොන්දේසයක් සහිත ඉලක්කම් විජ්ජාවකි. (Book Entry) චීනය විසින් ශ්‍රී ලංකාවට යුවාන් අතමාරුවක් ලබා දීමේ කොන්දේසියට අනුව එම මුදල නැවත චීනයේ භාණ්ඩාගාර බිල්පත් හි ආයෝජනය කළ යුතුය.  චීනය සමග කරන ගනුදෙනු හැර වෙනත් කිසිදු ගණුදෙනුවක් සඳහා එම පහසුකම භාවිත කළ නොහැකිය. ශ්‍රී ලංකා රජය එම මුදල ඩොලර්වලට හරවා ගැනීමටත්, ණය ගෙවීම සහ ආයෝජන සඳහා මුදල් භාවිත කිරීමටත් ඉල්ලා ඇති නමුත් ඊට මේ දක්වාම අනුමැතිය ලැබී නොමැත. 

2022 ජනවාරි මාසයේ දී ශ්‍රී ලංකාව ඩොලර් මිලියන 1380 ක් ණය සහ පොලිය වශයෙන් ගෙවිය යුතුය. ඒ 2022 ජනවාරි 18 ජාත්‍යන්තර සෛවරී බැඳුම්කර ලෙස ඩොලර් මිලියන 500 ක් ද, ඉතිරිය ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සහ ලෝක බැංකුව ඇතුළු ආයතන සඳහා ද ගෙවිය යුතු ණය සහ පොළිය වශයෙනි.  මේ වන විට රත්‍රං නොවන සංචිත ඉතිරිව ඇත්තේ ඩොලර් මිලියන 1000 කි.  මේ වන විට රටේ සියලුම අත්‍යශ්‍ය නොවන ආනයන කටයුතු අත්හිටුවා ඇත.

රජය මේ වන විට ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන 400 ක අතමාරුවක් ලබා ගැනීමට උත්සහ දරයි.  ත්‍රිකුණාමලය තෙල් ටැංකි පිළිබඳ ගිවිසුම අත්සන් කිරීමෙන් පසුව එම මුදල් ලැබීමට නියමිතය. මේ වන විට පවත්නා පැවරීම් සිදු කළ හැකි සංචිත ප්‍රමාණය අනුව ඉන්දීය මුදල් අතමාරුව හෝ චීනයේ අතමාරුව ඩොලර්වලට හැරවීම සිදු නොවන්නේ නම් ණය ගෙවීම අතපසු කළ බංකොලොත් රාජ්‍යයක් බවට ශ්‍රී ලංකාව පත්වේ.  ශ්‍රීසිය බංකොලොත් භාවයෙන් මුදවා ගැනීමට ජර්මනියේ මැදිහත් වීම මත සිදු කෙරුණු සහන සැලසීමේ ක්‍රියාන්විතයට සමාන සාකච්ඡාවක් මේ වන විට ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල සහ ඉන්දියාව අතර ශ්‍රී ලංකාව සම්බන්ධයෙන් සිදුවේ. ඉන්දියාවේ ඩොලර් මිලියන 400 ණය පහසුකම් සාකච්ඡාවට, ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදල වෙත යාම කොන්දේසියක් ලෙස එක් කර ඇත්තේ ඒ අනුවය.

විධිමත් සංචිත වැඩි වීමක දී, (01) එම සංචිත වෙනත් පාර්ශවයක් වෙත පැවරීම සහ (02) භාණ්ඩ ආනයනය සඳහා යොදා ගැනීම සිදු කළ හැකි විය යුතුය.  එනමුත් චීන අතමාරුව මගින් ණය ගෙවීමට ද, ආනයන සිදු කිරීමට ද අවස්ථාවක් නොමැත. චීනය සිය මුදල් භාවිත කර (01) ණය ගෙවීම වැලැක්වීම සහ  (02) චීන නොවන භාණ්ඩ ආනයනය ( තෙල්, ගෑස්, ගල් අඟුරු, පොහොර සහ බෙහෙත් ආදිය) දැනට අවහිර කර ඇත. එබැවින් 2022 ජනවාරි ණය අර්බුදයට මේ ඉලක්කම් විජ්ජාවෙන් ප්‍රතිකර්මයක් ලැබෙන්නේ නැත.

මහා බැංකු අධිපති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්ගේ නිවේදනය යනු ගණන් තැබීම (Book Entry) මගින් සිදු කළ ඉලක්කම් හරඹයක් විනා රටට ඩොලර් 
ගලා ඒමක් නොවන්නේ ඒ නිසාය. රජය 2022 ජනවාරි 18 දක්වා පාර්ලිමේන්තු වාර අවසන් කළේ, රුපියල් මිලියන 500 ක ණය මුදල 2022 ජනවාරි 17 දිනට ගෙවා දමා පසු දින පාර්ලිමේන්තුවේ දී ඒ ගැන පම්පෝරියක් ගැසීමට ය. නමුත්, ජනවාරි මාසයේ ගෙවිය යුතු ඩොලර් මිලියන 1380 ක සම්පූර්ණ මුදල සඳහා ප්‍රමාණවත් සංචිත මේ වන විට රටේ නොමැත.
 

 

Advertiesment