Friday 22nd of October 2021

English Tamil
Advertiesment


බුද්ධානුස්සති භාවනාව


2019-07-02 5669

නමෝතස්ස භගවතෝ අරහතො සම්මා සම්බුද්ධස්ස

ඉති’ පිසෝ භගවා අරහං සම්මා

සම්බුද්ධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්නෝ

සුගතො ලෝක විදු, අනුත්තරෝ පුරිස

ධම්ම සාරථි, සත්ථා දේවමනුස්සානං

බුද්ධෝ භගවාති..!

  1. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ රහසින්වත් පව් නොකරන හෙයින්ද, කෙලෙසුන් කෙරෙන් දුරු වූ හෙයින්ද, දෙව් මිනිසුන්ගේ පූජාවන් ලැබීමට සුදුසු වූ හෙයින්ද අරහ නම් වන සේක. ඒ අරහං නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණන් වහන්සේ ලූම්බිණි සල් වනෝද්‍යානයේදී මහාමායා දේවීන් කුසින් බිහි වූ සේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා.
  2. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දුක්‍ඛ, සමුදාය, නිරෝධ, මාර්ග යන චතුර්්‍යාය සතය ධර්මයන් තමන් වහන්සේ විසින්ම අවබෝධ කළ හෙයින් සම්මා සම්බුද්ධ නම් වන සේක. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණන් වහන්සේ ගයා ශීර්ෂයෙහි පිහිටි උතුම් වූ ඇස ටු බෝරුක් මුල්හි වූ වජ‍්‍රා සනයෙහි වැඩහිඳ ලොව්තුරා බුදුබවට පත් වූ සේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා.
  3. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ අෂ්ට විද්‍යාවන්ගෙන් හා පසළොස් චරණ ධර්මයන්ගෙන් යුක්ත වන හෙයින් විජ්ජාවරණ සම්පන්න නම් වන සේක. ඒ විජ්ජාචරණ සම්පන්න නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණන් වහන්සේ බරණැස ඉසිපතනයෙහි වූ මුව වෙනෙහිදී පස්වග මහණුන් වහන්සේලා ප‍්‍රධාන දහඅට කෝටියක් දෙව් බඹුන්ට දම්සක් පැවතුම් සූත‍්‍රයෙන් ප‍්‍රථම ධර්මදේශනාව පැවැත්වූ සේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා.
  4. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ යහපත් ගමන් ඇති හෙයින්ද, සෝභන වූ වාග් සම්පත්තියෙන් යුක්ත වන හෙයින්ද, සුන්දර වූ නිර්වාණයට පැමිණි හෙයින්ද සුගත නම් වන සේක. ඒ සුගත නැමැති ගුණයෙන් යුක්තවූ බුදුපියාණන් වහන්සේ මාතෘ දිව්‍යාරාජයා ප‍්‍රධාන දේව සමූහයාට අභිධර්මය දේශනා කොට දෙවි මිනිසුන්ගේ සාධුකාර මධ්‍යයේ සංකස්ස පුරයට වැඩිසේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා.
  5. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ කාමලෝක, රූපලෝක, අරූපලෝක යන ත‍්‍රිවිධ ලෝකය තත්වාකාරයෙන් දැන වදාළ හෙයින් ලෝකවිදු නම් වන සේක. ඒ ලෝකවිදු නැමැති ගුණයෙන් යුක්තවූ බුදුපියාණන් වහන්සේ අනේපිඬු මහසිටාණන් විසින් කරවා පුදන ලද සැවැත්නුවර ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ සිටි සේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා.
  6. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ නොදැමිය හැකිපුරුෂයන් දමනය කිරීමට උතුම් වූ සාර්ථියෙකු වන හෙයින් අනුන්තර පුරිසධම්ම සාරථි නම් වන සේක. ඒ අනුත්තර පුරිසධම්ම සාරථි නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණන් වහන්සේ, විසාලාමහ නුවර දී රතන සුත‍්‍රය දේශනා කිරීමෙන් ද රජගහ නුවර ගිජුකුළුපව්වෙහි දී ආඨානාටිය සූත‍්‍රය දෙසීමෙන් ද, ලෝක සාන්තිය සැලසූ සේක. ඒ අමා මෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා.
  7. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවි මිනිසුන්ට අනුසාසනාකරණ හෙයින් ද, සසර කතරින් සත්වයන් එතෙර කරවන හෙයින්ද - සත්ථාදෙව මනුස්සානං වන සේක. ඒ සත්ථා දේව මනුස්සානං නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණන් වහන්සේ පළමුවෙනි සතිය ජය ශ‍්‍රී මහා බෝරුක් මුල්හිද, දෙවෙනි සතිය අනිමිසලෝචන පූජාවෙන් ද, තුන්වෙනි සතිය රුවන් සක්මනෙහිද, සතරවෙනි සතිය අභිධර්මය විමසමින් ද වැඩ සිටි සේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාරය වේවා.
  8. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ දතයුතුතාක් ධර්මයන් දැන වදාළ හෙයින් ද, මොහාන්ධකාරය දුරු කළ හෙයින් ද බුද්ධ නම් වන සේක. ඒ බුද්ධ නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණන් වහන්සේ පස්වෙනි සතිය අජපාල නුගරුක් මුල් හි ද, හයවෙනි සතිය මුචලින්ද නාගදරණය තුළ ද සත්වෙනි සතිය රාජායතන නම් කිරිපලූ නුගරුක් සෙවනෙහිද, වැඩසිටි සේක. ඒ අමාමෑණියන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා.
  9. මාගේ ස්වාමී වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ සූවාසූ දහස් ධර්මස්කන්ධයන් බෙදා දැක් වූ හෙයින්ද මහත් වූ වාසනා සම්පත්තියෙන් හා අසීමිත බුද්ධ ගුණයෙන් යුක්ත වන හෙයින්ද භගවා නම් වන සේක. ඒ භගවා නැමැති ගුණයෙන් යුක්ත වූ බුදුපියාණණ් වහන්සේ සියලූ බුද්ධ කෘත්‍යයන් නිමවා කුසිනාරා නුවර මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවර්තන නම් සල් උයන්හිදී අනූපදීසේස පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පා වදාළ සේක. ඒ අමාමෑණි තථාගත සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට මාගේ නමස්කාර වේවා.

ආනිසංස

යම්කිසි උපාසක කෙනෙක් හෝ උපාසිකාවක් හෝ මෙකී බුදුගුණ නිතර සජඣායනා කෙරෙත් නම් හෙතෙම බොහෝ පින් රැස්කොට හොඳ සිහියෙන් යුක්තව කලූරිය කිරීමෙන් දිව්‍ය ලෝකවල හා මිනිස් ලොව පුණ්‍ය වන්තයෙකුසේ උපත ලබා අවසානයෙහි සංසාර දුකින් මිදී අමාමහ නිවන ද ලබන්නේය.සියලූ සත්වයෝ නිදුක් වෙත්වා, නිරෝගී, සුවපත් වෙත්වා නිවන් ලබත්වා

-වයි . නිමල් ඒ ද සිල්වා -

Advertiesment