දැනට 59 හැවිරිදි වියේ පසුවන කිම් මහතා එම ධූරයට පත් වුයේ 2017 වසරේ දී වන අතර ඉදිරි වසර  තුනක කාල සීමාවක් ඔහුට එම තනතුරේ රැදී සිටිමට කාලය තිබියදී මෙලෙස ඉල්ලා අස්වී මට ඔහු තීරණය කර තිබේ.

කිම් මහතාගේ මෙම ඉල්ලා අස්වීමට කිසිදු හේතුවක් සඳහන් කර නැත. සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටවල යටිතල පහසුකම් දියුණු කිරිම සඳහා ඔහු කටයුතු කළ බව ලෝක බැංකුව පවසයි.

තවද නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඒ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටියේ, මෙම කැපී පෙනෙන ආයතනයේ සභාපති ලෙස සේවය කිරිම අතිශය ගෞරවයක් බවයි.

 ලෝක බැංකුවේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීය ලෙස කටයුතු කරන ක්‍රිස්ටාලිනා ජෝර්ජියාවා මහත්මිය දැනට ලෝක බැංකු සභාපති ධූරයේ කාර්යභාරය  සිදු කිරීමට නියමිතයි.