Wednesday 21st of April 2021

English Tamil
Advertiesment


නඩුවක් වෙනුවට ඉඩමක් මිලදී ගනිමු..!


2019-07-02 4527

අප සමාජයේ  බහුතරයක් පිරිස් ආරවුල් ඇති කර ගනිමින් අධිකරණය ඉදිරියේ නඩු මගට ඇද වැටෙන්නාවූ කරුණක් වනුයේ ඒ අය මිලදී ගන්නා ඉඩම්වල පවතින ප්‍රශ්නකාරී තත්ත්වයන් වේ.මේ හේතුවෙන් නිසැකව ඔබගේ වටිනා කාලයත් මුදලත් ශ‍්‍රමයත් නිරපරාදේ නාස්ති වීමක් සිදු වන අතර සාමකාමී දිවි පෙවතට විවිධ බාධාවන් ද මෙමගින් ඇති කරනු ලබයි.

ඒ අනුව  නඩුවක් වෙනුවට ඉඩමක් මිලදී ගන්නේ කෙසේ දැයි සලකා බැලීම ඉතාම කාලෝචිත වේ.ඉඩම් පිළිබද ආරවුලක් ඇති වීමට මූලික වන්නා වූ ප‍්‍රධානතම මූල බීජය ඇති වන්නේ එකී ඉඩම් මිලදී ගැනීමේදී පුද්ගලයින් කිසිදු උවමනාවකින් හෝ පරීක්ෂාකාරී අවධානයකින් තොරව දුර දිග නොබලා කටයුතු කිරීමයි.

එබැවින් පුද්ගලයින්ගේ නොදැනුවත්කම නිසාවෙන් සිදු වන්නා වූ ආරවුල් ඇතිවීම වළකමින් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමේදී සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු හා සූදානම පිළිබදව වැදගත් කාරණා කිහිපයක් අපි කෙටියෙන් මෙලෙස දක්වමු.

ප‍්‍රථමයෙන් අප දැන ගත යුතු කරුණක් වනුයේ ඉඩමක් මිලදී ගැනීම සම්බන්ධයෙන් ඇති කර ගන්නා වූ ගණුදෙනුවක නීතිමය වලංගුභාවය ඇති වන්නේ එය නොතාරිස්වරයෙකු ඉදිරියේ සහතික කර ගන්නා ලද ඔප්පුවක් හරහා සිදු වන විටදී පමණක් බවය.

 ඔබ ඉඩමක් මිලට ගන්නේ නම්, එකී ඉඩම සම්බන්ධව ලියාපදිංචි ඔප්පුවක් ලබා ගැනීමට ඔබ කටයුතු කළ යුතු වේ. එවන් ඔප්පුවකින් 1972 අංක 23 දරන ලේඛන ලියාපදිංචි කිරමේ ආඥා පනත යටතේ පහත සදහන්  නීත්‍යානුකූල කාරයයන් සිදු කර ගැනීමට ඔබට හැකියාව ලැබේ.

 • යම් දේපළක අයිතිය හෝ යම් අයිතිවාසිකමක් එක් අයෙකුගෙන් තවත් අයෙකුට පැවරීමට ඔප්පුවක් සකස් කළ හැකි වේ.

 • යම් දේපළක අයිතිය තහවුරු කිරීම ඔප්පුවක් හරහා කළ හැකි වේ.

 • තම අයිතිය තමා විසින්ම ප‍්‍රකාශ කර ගැනීමද ඔප්පුවක් හරහා සිදු කළ හැකි වේ.

ඔප්පුවක් සැකසීමේදී  එම කටයුතු 1840 අංක 07 දරන වංචා වැළැක්වීමේ ආඥා පනතේ දෙවන වගන්තියට අනුව සිදු විය යුතුය. එමෙන්ම එම සියල්ල ලිඛිත හෝ මුද්‍රිත විය යුතු අතර එය නීතිමය අවශ්‍යතාවයකි.

ප‍්‍රධාන වශයෙන් ඔප්පුවක් පිටපත් 03 කින් සමන්විත වේ. එහි මුල් පිටපත ඉඩම් හිමිකරු හෙවත් ඉඩම මිලදී ගන්නා පුද්ගලයා සතු විය යුතු වේ.දෙවැනි පිටපත අදාළ ඉඩම පිහිටි ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ තිබිය යුතු වේ. ඉතිරි පිටපත හෙවත් කෙටුම්පත් ඔප්පුව ලියා සහතික කරන ලද නොතාරිස්වරයා සන්තකයේ තබා ගත යුතු වේ.

එලෙස පිටපත් සහිතව ඔප්පු ලියා සහතික කළ විට ඉඩමක් මිලදී ගන්නා පුද්ගලයෙකුට එකී ඉඩමට තමාගේ නිත්‍යානුකුල  අයිතිය නීතිය ඉදිරියේ අනෙකුත් අය අභිභවා තහවුරු කර ගත හැකි වේ.

ඒ අනුව ඔබ විසින් පළමුව සිදු කළ යුත්තේ මිලදී ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ඉඩමේ මුල් ඔප්පු හෝඔප්පුව පිළිබද තොරතුරු ලබා ගැනීමයි.ඉඩමක් මිලදී ගැනීමේදී  ඔබ ගත යුතු දෙවැනි පියවර ගැන අපි දැන් දීර්ඝ ලෙස සලකා බලමු.

දෙවැනි පියවර වශයෙන් සැලකෙන්නේ ඉඩම් කන්තෝරු පරික්ෂාව නොහොත් හිමිකම් පරික්ෂවයි. එකී හිමිකම් පරික්ෂාව 1907 අංක 01 දරන නොතාරිස් ආඥා පනතේ 31 (17) වගන්තිය ප‍්‍රකාරව නොතාරිස්වරයෙකු ද ඔප්පුවක් ලියා සකස් කිරීමට  පෙර සිදු කළ යුතු නෛතික අවශ්‍යතාවයකි.හිමිකම් පරීක්ෂාවක්  මගින් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට  සූදානම් වන්නා වූ ඔබට පහත සදහන් කරුණු දැන ගත හැකි වේ.

 • ඉඩම බිම් සවිය යටතට පත් ඉඩමක් වේ නම් එහි අනන්‍යතාවය.

 • ඉඩමේ වර්තමාන හිමිකරු.

 • එකී දේපළ පිළිබද වර්තමාන හිමිකරුට නිරවුල් අයිතියක් තිබේද,නැද්ද යන්න පිළිබඳව.

 • ඉඩම් හිමිකරුට හිමිකම් පැවත ආ පිළිවෙළ.

 • ඉඩමට අදාළ වෙනත් මුල් ඉඩමක් හෝ ඒකාබද්ධ ඉඩමක් වේ නම් ඒ පිළිබද විස්තර.

 • ඉඩමට වෙනත් කිසියම් නීතිමය බැදීමක් හෝ වගකීමක්  ඇද්ද යන්න. එනම්, එම ඉඩමට අදාළව යම් උකසක් හෝ බද්දක් පවතීද  යන වග.

 • ඉඩමේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව නඩුවක් පවරා ඇත්ද යන වග. ( මෙහිදී ඉඩමකට යම් නඩුවක් පවරා ඇත්නම් එකී ඉඩමට අදාළව ලිස්පෙන්ඩනය නම් ලියවිල්ලක් ලියාපදිංචි වී තිබීම බෙදුම් නඩු පනතේ බරපතළ අවශ්‍යතාවයකි )

 • ඉඩමට හිමිකම් පාන වෙනත් පුද්ගලයෙකු ඇත්ද යන්න පිළිබඳව.( මෙහිදී තමා හිමිකම් කියා පාන ඉඩම් සම්බන්ධව වෙනත් අය යම් ඔප්පු ලිවීමක් ගැන දැනුවත් වීමට අවශ්‍ය විට කේවියට් තහනමක් ලියාපදිංචි කර තිබිය හැක.)

 • යම් දේපළක් සම්බන්ධයෙන් පාර්ශවකරුවන් කිහිපදෙනෙකු සිටින විට ඔවුන්ට අදාළව නිරවුල් අයිතිවාසිකම් පවතීද, එකී අයිතිවාසිකම් තමන් මිලදී  ගැනීමට නියමිත දේපළට බාධාවක් වේද,නොවේද යන්න දැනගත හැකි  වේ.

ඉහත දී අප සදහන් කළ පරිදි ඔබ ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට සූදානම් වන විට ඉඩම් ලියාපදිංචි කිරීමේ කාර්යාලයේ හිමිකම් පරික්ෂාවට  අමතරව පළාත් පාළන ආයතනයේ හිමිකම් පරීක්ෂාවක්ද සිදු කිරීම නුවණට හුරු වේ. එකී පරීක්ෂාවන්  සිදු කිරීමෙන්  පසු පහත පරිදි සහතික නිකුත් කරවා ගැනීමට  ඔබට හැකියාවක් ලැබේ.

01 නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය.

යම් ඉඩමක් රජයට පවරා ගැනීමට  යටත්ද, එකී දේපළට අදාළව පළාත් පාළන ආයතනයන්ට වරිපනම් බදු නොගෙවීම නිසා හෝ සංවර්ධනය නොකිරීම හෝ බදු නොගෙවීම නිසා පවරා ගෙන තිබේද යන්න මෙමගින් පරික්ෂා  කර ගත හැකිවේ. එලෙස පවරා ගැනීම සිදු කර නොමැති නම් ඉඩමට අදාළ පළාත් පාලන ආයතන මගින් නොපවරා ගැනීමේ සහතිකය ලබා ගැනීමට ඔබට අවස්ථාව සැලසේ.

02 වීථි රේඛා සහතිකය.

වීථි රේඛා සහතිකය ලබා ගැනීමෙන් ඔබට ඔබ මිලදී ගැනීමට  උත්සාහ ගන්නා වූ දේපළෙන් කොටසක් මහා මාර්ගයක් සදහා යටත් කර තිබේද යන්න පරික්ෂා  කර ගත හැකි වේ.

මෙම සහතිකය ලබා ගැනීම  සිදු නොකරන්නේ නම් අසල මහා මාර්ගයට අදාළ දේපළෙන් කොටසක් යටත් කර ඇත්නම් එවිට ඒ මත කරනු ලබන ඉදිකිරීම්ද පසු කාලීනව  කඩා දැමීමට සිදුවේ. එකී කරුණු නිරවුල්ව දැන ගැනීම  සදහා ඔබ ගත යුතු උචිතම පියවර වනුයේ වීථි රේඛා සහතිකය අදාළ පළාත් පාළන ආයතනයනවලින් ලබා ගැනීම වේ.

03 පදිංචි වීමේ නොහොත් අනුකූලතා සහතිකය (ඉඩමේ ගොඩනැගිල්ලක් පවතී නම්)

යම් දේපළක නිවසක් ඉදි කළ විට එකී නිවසේ පදිංචි වීමට සුදුසු බවට පළාත් පාලන ආයතනය විසින් නිකුත් කරන ලද සහතිකයයි.මෙම සහතිකය ලබා ගැනීම ඔබ විසින් සිදු කළ යුත්තේ අදාළ ඉඩමේ ගොඩනැගිල්ලක් සෑදිමෙන්  අනතුරුව එකී  ගොඩනැගිල්ල අදාළ නිලධාරියෙකු මාර්ගයෙන් පරික්ෂා  කර බැලීමෙනි.

එහිදී අදාළ නිවාස සැලසුමට අදාළව හිරු එළිය වාතාශ‍්‍රය හොදින් ලැබීමට අවශ්‍ය ආකාරයට බිත්ති සහ වහල ද සනීපාරක්ෂක  පහසුකම් ආදිය ද  නිසි පරිදි සකස් කර තිබේද යන්න පිළිබඳව එකී නිළධාරියා පරික්ෂා  කිරීමෙන්  අනතුරුව මෙම සහතිකය ඔබ වෙත නිකුත් කරනු ලබයි.

ඉහත සදහන් කළ කරුණුවලට අමතරව වර්තමානයේදී  කට්ටි කර විකුණන බිම් කොටස් මිල දී ගැනීමේදී එකී දේපළේ නිසි පරිදි කාණු අගල් ආදියෙන් අපජලය බැස යාම සිදු වනවා ද විදුලිය සහ ජල සම්පාදනය ආදිය කෙසේ ද කියා පරීක්‍ෂා කර බැලීම  වැදගත් වන බව අපගේ අදහසයි.

04 අයිතියේ සහතිකය

ඔබ නාගරිකව ජිවත්  වන පුද්ගලයෙකු නම් ඔබ විසින් අනිවාර්යයෙන්ම වරිපනම් බදු ගෙවීමට යටත් පුද්ගලයෙකු වේ. එහිදී  අදාළ දේපළට වර්තමාන අයිතිකරු වරිපනම් බදු නිසි පරිදි ගෙවන්නේ නම් සහ අයිතිකරුගේ නම වරිපනම් ලේඛනයෙහි ඇතුළත් වන්නේ නම්,එවිට මෙම අයිතියේ සහතිකය නිකුත් කරවා ගත හැකි වේ.

වර්තමානයේ බොහෝ දේපළ වෙළදාම් ආයතනය විසින් පහසු ගෙවීමේ ක‍්‍රම යටතේ දේපළ මිලදී ගැනීමට  පහසුකම් සපයා ඇති අතර ඔබ එවැන්නකට යොමු වේ නම් එකී  ගෙවීමේ කොන්දේසි ඇතුළත් ගිවිසුමකට අදාළ සමාගම සමග එළඹීම වැදගත් වේ.තවද මෙවැනි දේපළ වෙළදාම් සමාගම් විසින් ඉඩම් කැබලි කිරීමේදී  පවතින පොදු නීති රීති සහ ගොඩනැගිලි සැලසුම් ඉදිරිපත් කිරීමට එම සමාගම්වලට ඇති හැකියාව පිළිබද සොයා බැලීම  ඉතා වැදගත් වේ.

ඔබ ඇතැම් විට ඉඩමක් මිලදී  ගනුයේ ජිවිත  කාලයටම හෝ ඉදිරි පරම්පරාවන්හට ද ජිවත්  වීම සදහාය. ඒ අනුව ඔබ ඉඩමක් මිලදී ගැනීමේ දී අදාළ ඉඩමේ මූලික අවශ්‍යතා වන එනම්, ජලය, විදුලිය,නිරවුල් මාර්ග අයිතිය,වඩා දියුණු සෞඛ්‍යාරක්‍ෂිත වට පිටාව, ක‍්‍රීඩා පොදු විනෝද කටයුතු, සුසාන භූමි, අපද්‍රව්‍ය සහ අප ජලය බැහැර කිරීමේ  ක‍්‍රමවේද ආදිය පිළිබදව සොයා බැලීම ඔබගේ කාලය,මුදල වගේම ශ්‍රමය අනාගත නඩුකර සදහා වැයවීම අවම කර වන කිව යුතුය.

ඔබ ඉඩම් මිලදී ගැනීමේදී අදාළ පළාත් සභාව වෙත ගෙවිය යුතු නිශ්ච්ත මුද්දර ගාස්තුව පළාත් ආදායම් මුද්දර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් කල් වේලා ඇතිව අනුමත කරවා ගැනීම අනාගතයේදී දඩ මුදල් ගෙවීමට සිදු වීම වළක්වාලනු ලබයි. ඔබ මිළදී ගනු ලබන ඉඩමේ ඉඩම් සැලැස්ම අදාළ පළාත් පාලන ආයතන වෙතින් අනුමත කරවා තිබීම අනාගතයේ දී ඔබගේ වටිනා කාලය ආරක්‍ෂා කර දෙනු ලබයි.මතක තබා ගත යුත්තේ, ඉහත කී කරුණු පිළිබද ඔබ සැලකිලිමත්ව දේපළ මිලදී ගන්නේ නම්, එවිට නඩුවකින් තොර නිරවුල් ඉඩමක් මිලදී ගත හැකි බවයි. කල්පනාකරිභාවය ඔබව අනාගත ආරවුල්වලින් මුදවාලීමට  හේතුවක් වනු ඇත.

නීතීඥ පියුමාල් හේරත්

(LL.B (Colombo) LL.M (Kent-UK)

Advertiesment