බැස්ටියන් මාවතේ සෝදිසියක දී ඩෙටනේටර්ස් 87ක් සොයා ගනී..!

Spread the love

පොලිසියට ලද තොරතුරක් මත පිටකොටුව-බැස්ටියන් මාවතේ පිහිටි පෞද්ගලික බස්නැවතුම්  පොළ අසල තිබී අද (22) දහවල් 1.00 ට පමණ  ඩෙටනේටර් 87 ක් පිටකොටුව පොලීසිය විසින් සොයා ගෙන තිබේ.

මෙහිදී සැකකරුවන් කිසිවකුත් අත්අඩංගුවට ගෙන නොමැති අතර වැඩිදුර විමර්ශන කටයුතු පිටකොටුව පොලිසිය විසින් සිදු කරයි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*