පිපිරීම් 8න් 6ක් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර..!

Spread the love

දිවයිනේ ඊයේ (21) දිනයේදී ස්ථාන 8 සිදුවූ පිපිරීම්වලින් 6ක් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාර බව රජයේ රස පරීක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

ඒ අනුව කොළඹ හෝටල් 3 ක සහ දේවස්ථාන 3 ක සිදුවූ පිපිරීම් මරාගෙන මැරෙන බෝම්බ ප්‍රහාරයන් බව  රජයේ රස පරීක්ෂක ඒ. වැලිංග මහතා පවසයි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*