දිවයිනේ සියලු පාසල් දින දෙකක් වසා දමයි..!

Spread the love

ස්ථාන කිහිපයක  අද (21) ඇතිවූ පිපිරීම්  හේතුවෙන් හෙට (22) සහ අනිද්දා (23)  දෙදින දිවයිනේ සියලුම පාසල් වසා දැමීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය තර ඇත.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*