චීන සූකර අවුරුදු උදාව..!

Spread the love

මෙවර චීන නව අවුරුදු උදාව  පෙබරවාරි 05 වන දිනට යෙදී තිබුණා.

මේ වසර චීන ජාතිකයින් සූකර වසර ලෙස නම් කර තිබු අතර ඒ නිමිත්තෙන් චීන ජනතාව චීන සම්ප්‍රදායික චාරිත්‍රවල නිරත වී ඇත.

මේ වෙනුවෙන් චීනයේ නගරවල විවිධ සැණකෙළි සංදර්ශන සංවිධානය කර තිබුණේ අති උත්කර්ෂවත් අයුරිණි.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*