කිරිබත්ගොඩ-කැලණිය-ජා ඇල වතුරට වස මිශ්‍ර කළ කථාව අසත්‍යක්..!

Spread the love


කිරිබත්ගොඩ , කැළණිය සහ ජාඇල යන ප්‍රදේශවල ජල සැපයුමට වස මිශ්‍ර වී ඇති බවට පැතිරෙමින් යන කටකතාවෙහි කිසිදු සත්‍යතාවයක් නොමැති බව පොලිසිය පවසයි.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රුවන් ගුණසේකර මහතා නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව තහවුරු කර තිබේ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*